Wat is de toekomst van het Uniemerk ( Europese merk) met betrekking tot gelding in de nu nog lidstaat het Verenigd Koninkrijk. Een vraag die in onze praktijk veel gesteld wordt met betrekking tot de, je mag wel zeggen, chaotische situatie, met betrekking tot het verlaten van het Verenigd Koninkrijk van de Europese Unie. Vooralsnog gebeurt dit 29 maart 2019 met een overeenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk en De Europese Unie, of het uittreden vindt plaats zonder akkoord.

Het Verenigd Koninkrijk maakt nu nog deel uit van de Europese Unie en derhalve is een Uniemerk geldig in alle lidstaten. Maar welke situatie ontstaat als het Verenigd Koninkrijk de Unie verlaat?

Veel zal afhangen van de omstandigheden of en waaronder het Verenigd Koninkrijk de Unie zal verlaten.

Er kunnen zich drie situatie voordoen.

  1. Het Verenigd Koninkrijk blijft na stemmingen en referenda uiteindelijk toch in de Unie
  2. Er komt een Brexit met een akkoord
  3. De Brexit vindt plaats zonder akkoord

In het eerste geval gebeurt er uit de aard van de zaak niets met de geldingskracht van merken. Het Uniemerk blijft geldig in lidstaat Verenigd Koninkrijk, dat immers deel blijft uitmaken van de Europese Unie.

In situatie twee wordt volgens het akkoord een Uniemerk aan het einde van de overgangsperiode van kracht als nationaal merk in het Verenigd Koninkrijk. De overgangsperiode eindigt in december 2020 en men onderhandelt over een automatische en kosteloze omzetting naar een nationaal merk in het Verenigd Koninkrijk. Wel dient dan bij vernieuwing van het merk rekening gehouden te worden met het feit dat het onderhavige merk zowel in Europa als in het Verenigd Koninkrijk moet worden vernieuwd.

Er kan ook een situatie ontstaan dat uw merk wel Europees is aangevraagd, maar nog niet is geregistreerd aan het einde van de overgangsperiode. Er is dan geen automatische merkbescherming in het Verenigd Koninkrijk. Er dient dan een separaat depot te worden aangevraagd bij de Engelse merkenautoriteiten binnen negen maanden na de overgangsperiode. Voordeel is dat u als prioriteitsdatum de datum van uw Uniemerk depot kan inroepen.

In geval drie hebben de Engelse merkenautoriteiten het voornemen alle Uniemerken om te zetten naar een nationaal merk in het Verenigd Koninkrijk. Duidelijk is deze regeling echter niet en garanties zijn er evenmin.

Wat er ook gebeurt, in ieder geval een zaak om de ogen open te houden en zelfs wellicht voor de zekerheid nu al een nationaal depot in het Verenigd Koninkrijk te verrichten. Gezien de algehele chaotisch situatie kan dat zelfs worden gezien als het beste advies om uw merk beschermd te houden in het Verenigd Koninkrijk. Wilt u meer informatie of wilt u uw merkportefeuille inzake dit onderwerp nader toegelicht hebben, dan adviseer ik u contact met ons op te nemen via de pagina contact.

Een op maat gesneden oplossing nodig?

Lees verder