Wellicht een wat vreemde eend in de bijt, deze pagina. Maar, voor de persoon of het bedrijf in kwestie “It ain’t in the bite”.

Het gaat om het tegenovergestelde, iets drinken. En dat bieden wij ieder jaar aan. Aan onze (gemiddeld) snelste betaler. Zoals bekend mag worden verondersteld is een merkenbureau een onderneming en een onderneming is er op gericht geld te verdienen. Niet altijd worden betalingstermijnen in acht genomen. Alhoewel de Nederlandse mentaliteit veelal gericht is op een speciale manier van voorkomen van niet tijdige betaling, te weten incassobrieven na een week, een incassobureau na vier weken en zo meer, bewandelen wij een andere weg. Ons credo: “Wordt niet boos op de betaler die iets te laat is, maar beloon diegenen die op tijd betalen”.

Elk jaar vermelden wij de langste termijn die de klant heeft genomen om de betaling te doen. De kampioenstermijn is al jaren een termijn van ongeveer 2 maanden. Zoals voorgaande jaren al vermeld geven wij noch de naam van de persoon die of het bedrijf dat de snelste betaler is, noch de naam van persoon die of bedrijf dat de langzaamste betaler is. Hoofdzaak is dat wij, en u het weten.

De snelste betaler van het jaar 2021 zal dus de roem van bekendheid als beste betaler ontgaan via onze webisite. Een geheim delen is ook wel leuk. Het inmiddels traditionele kistje met de fles champagne gaat één dezer dagen op weg. PROOST en dank voor uw goede betalingsgedrag.