Merkenbureau Den Herder

Welkom bij merkenbureau Den Herder. Als snelheid en accuratesse uw speerpunten zijn bent u bij ons aan het goede adres.
Waar ook ter wereld wordt uw merk inclusief de benodigde onderzoeken binnen 1 dag vastgelegd.
Merkenbureau Den Herder is gedurende meer dan 25 jaar actief op gebied van het Intellectueel Eigendom, verricht registraties en behandelt kwesties in de Benelux, internationaal en in de Europese Unie. Via eigen medewerkers en of buitenlandse correspondenten zijn wij wereldwijd actief op het gebied van de intellectuele eigendom om datgene te beschermen wat als meest belangrijk eigendom van uw onderneming beschouwd kan worden, UW MERK.

Naast onze specialisatie in het merkenrecht, zijn wij actief in de gebieden: auteursrecht, modelrecht, oneerlijke handelspraktijken en idee bescherming. Als familiebedrijf weten wij wat ondernemen is en wat een ondernemer nodig heeft. Wij dienen als juridische vraagbaak voor al onze klanten en staan u altijd te woord met deskundig en persoonlijk advies

Het is uit de aard van de zaak niet mogelijk op deze pagina een uitputtende behandeling van ons rechtsgebied te geven. Voor een op maat gesneden advies neem contact met ons op.

Bekijk al onze diensten.

We controleren of uw benaming voldoet aan de merkvereisten

Kan uw benaming als merk fungeren?

Bestaat uw merk al in gelijke vorm.

Zal uw aanvraag inde toekomst problemen met dat merk kunnen veroorzaken.

Onderzoeken die verder gaan dan een identiek onderzoek naar meerdere coupures inclusief een onderzoek onder de ingeschreven handelsnamen bij de Nederlandse Kamers van Koophandel.

Uw aanvraag wordt kant en klaar ingediend bij de merkenautoriteiten van het betreffende land en na goedkeuring ingeschreven in de officiële merkenregisters.

Wij bewaken uw merk op gelijke of gelijkende aanvragen i de Benelux en in Europa.  Ook nationale buitenlandse inschrijvingen die uitbreiden naar de Benelux of Europa vallen onder deze bewaking. Verder is bewaking per land of wereldwijd mogelijk. Merkbewaking is het behoud van uw merk.

Indien uit de bewaking aanvragen gelijk of gelijkend aan uw merk naar voren komen kunnen wij optreden tegen deze aanvragen

Het voeren van opposities is in overleg met de klant inzake aan te bevelen stappen en kosten.

En idee is de basis van alles. Moeilijk beschermbaar maar wel aantoonbaar.

Naast uw idee in onze idee box wordt een kopie van uw idee vastgelegd bij de autoriteiten.

Een model is de uiterlijke vorm van een voortbrengsel. Door vastleggen van uw model kunt u optreden tenger anderen die uw model kopiëren en gebruiken in het economisch verkeer. Uw model wordt vastgelegd en ingeschreven bij de autoriteiten van het desbetreffende land.

Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker. Het uitsluitend recht handelt over het openbaar maken en of verveelvoudigen van een werk. Auteursrecht ontstaat bij het maken van een werk. Dat is moeilijk aantoonbaar. Door depot in onze CBOX kunt u bewijzen dat u het werk heeft gemaakt.

Zowel bij overdrachten van merken of het verlenen en van toestemming aan anderen om uw merk te gebruiken dienen contracten of licenties te worden opgemaakt.

Wij verzorgen contracten en licentieovereenkomsten op maat.

Naast alle bovengenoemde diensten verleent Den Herder u de nodige bijstand juridische kwesties.

Deze kwesties kunnen liggen op het gebied van de intellectuele eigendom, maar we kunnen u ook bijstaan in andere disciplines.

Thomas en Ton Den Herder - Merkenbureau Den Herder

Wij helpen u om de beste beslissingen te maken.

Den Herder is gedurende een periode van meer dan 25 jaar actief op het gebied van de Intellectuele Eigendom.

Een op maat gesneden oplossing nodig?