TARIEVEN BASISVERRICHTINGEN

TARIEVEN BENELUXMERKEN

Depot inclusief het opstellen van een classificatie en verdere begeleiding in de registratieprocedure voor een depot van maximaal 1 klasse

€ 495

Voor iedere additionele klasse

€ 100

TARIEVEN EUROPESE MERKEN

Depot inclusief ambtelijk onderzoeken voor een depot van maximaal 1 klasse

€ 1250

Voor iedere additionele klasse

€ 175

TARIEVEN INTERNATIONALE MERKEN

Voor  het opstellen van  een  verzoek tot  internationale inschrijving op basis van een nationale registratie in maximaal 3 klassen

€ 1150

Toeslag voor een depot van een beeldmerk in kleur

€ 250

Toeslag per land, met uitzondering van landen die individuele rechten rekenen (prijs op aanvraag)

€ 275

TARIEVEN MERKBEWAKING

Merkbewaking in de Europese Unie van een merkinschrijving in maximaal drie klassen

€ 254

Voor iedere additionele klasse

€ 100

TARIEVEN ONDERZOEKEN

Identiek onderzoek

GRATIS

Uitgebreid merkbeschikbaarheidsonderzoek met advies

€ 350

De tarieven van onderzoeken zijn afhankelijk van de tijdsperiode waarin het onderzoek moet worden verricht en zijn afhankelijk van het aantal merken/coupures die dienen te worden onderzocht.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.