Een merk gebruiken en niet vastleggen is een veel voorkomende fout.

Veelal worden door of voor ondernemers merken bedacht. Er wordt vaak weinig tot geen rekening gehouden met het feit dat het merk nu en in de toekomst een belangrijke functie kan vervullen.

De ondernemer onderneemt, bedenkt, doet en voert uit. Vaak wordt er niet aan gedacht het merk, dat nu wellicht niet zo belangrijk  lijkt maar later een grote omzettrekker blijkt te zijn, vast te leggen.

Wie had ooit kunnen bedenken dat de benaming COCA COLA een wereldconcern zou vertegenwoordigen met een gigantische marktwaarde.

De merknaam van John Pemberton werd op tijd als merk vastgelegd.

Er zijn nu vele Cola-merken op de markt, maar er is maar één COCA COLA. Het vastleggen van het merk COCA COLA is dus uitermate zinvol geweest.

Merkrecht vertegenwoordigt waarde

Een gedeponeerd merk verhoogt de waarde van uw onderneming.

Het recht op een merk is een recht van intellectuele eigendom en valt daarmee onder de immateriële vaste activa en kan als zodanig op de jaarbalans worden gezet.

Uw merk vertegenwoordigt een bepaalde waarde en die waarde kan van belang zijn bij het geven van een licentie op een merk of het verkopen van de onderneming.

Het is daarom belangrijk te weten wat uw merk waard is.

De waardebepaling van een merk hangt af van diverse factoren.

Zo is het van belang hoe lang het merk al geregistreerd is en in welke landen het merk geregistreerd is. Daarnaast is het van belang de omzetcijfers van het merk en de omzetprognoses van de komende jaren van het merk te kennen. Ook het juiste gebruik en bescherming van het geregistreerde merk zijn van belang voor de waardebepaling van het merk.

Daarnaast is het van belang je merknaam vast te leggen als je bijvoorbeeld investeerders of franchisers wil aantrekken.

Geen rechten op een niet vastgelegd merk

Als een merk niet wordt vastgelegd kan geen enkel recht op dat merk geldend worden gemaakt.

Vastleggen van de merknaam zorgt er voor dat de eigenaar van dat merk een monopoliepositie krijgt.

Alleen de merkeigenaar en hij alleen mag het merk gebruiken. Deze rechten verkrijgt de merkhouder voor het gebied waarvoor zijn merk is ingeschreven. De eigenaar van het merk “slagroomsnoes” kan dus optreden tegen gebruik van dat merk door een ander, maar alleen in het gebied waarvoor het is geregistreerd, de Benelux. Wel dient hier de kanttekening te worden gemaakt dat door de komst van het internet de grenzen vaak vervagen en inbreuk sneller wordt aangenomen.

Monopoliepositie merkeigenaar

Omdat de merkhouder een monopoliepositie heeft kunnen anderen het merk niet gebruiken of namaken voor dezelfde waren of diensten als waarvoor het merk is ingeschreven. Daarnaast mag een ander het merk niet gebruiken als door dat gebruik het onderscheidend vermogen van het merk zou worden aangetast. Ook aansluiting zoeken bij een merk, het zogenaamde kielzogvaren, wordt door het Benelux-verdrag voor de intellectuele eigendom als onrechtmatig bestempeld.

Schade door inbreuk merk

Indien het geregistreerde merk of een op dat geregistreerde merk gelijkend merk door een ander wordt gebruikt is dit gebruik veelal onrechtmatig en kan schade worden veroorzaakt aan het geregistreerde merk. De eigenaar van het geregistreerde merk kan de schade verhalen op de onrechtmatige gebruiker.

Schadevergoeding bij merkinbreuk

Als een merk niet is geregistreerd heb je geen enkel recht en kan je ook niet optreden tegen het onrechtmatig gebruik van je merk door een ander.  Je kunt bijvoorbeeld een verlies van omzet omdat een ander je merkt gebruikt niet verhalen op die gebruiker.

Als je merk niet is vastgelegd is geen enkele vorm van schadevergoeding aanwezig. Als je je merk op een juiste manier had vastgelegd was deze schade wel verhaalbaar geweest.

Deze schade is verhaalbaar omdat degene die het merk ten onrechte gebruikt,  had kunnen weten dat het merk was vastgelegd door een ander. Hij had een onderzoek kunnen doen in de merkenregisters. Naast het vorderen van een schadevergoeding is er ook een mogelijkheid tot het vorderen van de winst die die ander gemaakt heeft met gebruikmaking van jouw merk.

Een op maat gesneden oplossing nodig?