Om als merk te moeten kunnen fungeren moet je merkt aan bepaalde eisen voldoen. Een merk moet de waren en diensten van de ene onderneming kunnen onderscheiden van de waren en diensten van de andere onderneming.

Daarmee is het merk een middel om te onderscheiden, een identificatiemiddel. Maar een merk kan ook vertrouwen en garantie uitstralen omdat de consument kan zien wat de herkomst van de producten zijn.

Merken die misleidend zijn of merken die uitsluitend bestaan uit tekens op de benaming die het normale taalgebruik of handelsverkeer gebruikelijk zijn kunnen geen merkfunctie vervullen

Waarom je merknaam vastleggen?​

Het vastleggen oftewel registreren van je merk is heel belangrijk. Als je merk niet is vastgelegd kan je er geen rechten op doen gelden.

Leer hier meer over waarom je een merknaam zou vastleggen.

Beschermingsgebied van een merk

Daarnaast is het van belang je merk in het juiste gebied vast te leggen. Gebruik je je merkt slechts in de Benelux dan is Benelux merkregistratie voldoende. Gebruik je merk in Europa of internationaal zal een meer uitgebreid gebied beschermd moet worden.

Lees hier meer over het beschermingsgebied van een merk.

Collectieve merken​

Naast individuele merken, de meest voorkomende merkinschrijvingen, zijn er collectieve merken.

Een collectief merk is een keurmerk dat wordt gedeponeerd door een rechtspersoon of een natuurlijk persoon. Gebruikers van de collectieve merk moeten voldoen aan de criteria van bijvoorbeeld veiligheid of kwaliteit. Het collectieve merk heeft naast de herkomstfunctie een waarborgfunctie.

Leer hier meer over collectieve merken.

Vormmerk​

De wet geeft de mogelijkheid dat de vorm van een product als merk kan fungeren. Er zijn echter wel beperkingen aangebracht. Vormen die door de aard van de waren worden bepaald of die de wezenlijke waarde van de waren beïnvloeden kunnen geen merk zijn. De ronde vorm van een pizzadoos kan dus niet als merk fungeren. Een bekend vormmerk is bijvoorbeeld het zoutje : De Wokkel”.

Lees hier meer over vormmerk.

Slagzinnen als merk​

Veel slagzinnen worden als merk vastgelegd. Een slagzin dient kort en krachtig te zijn. Slagzinnen kunnen worden ingeschreven bij het Genootschap voor de Reclame maar hebben via die inschrijving minder rechtskracht dan een merkinschrijving. Veel slagzinnen worden daarom als merk ingeschreven.

Leer hier meer over slagzin als merk.

Monopoliepositie merk eigenaar​

Het voordeel van een vastgelegd merk is dat je een
monopoliepositie hebt gecreëerd en dat jij, en jij alleen, dat merk mag gebruiken voor de waren en diensten waarvoor dat merk heb geregistreerd.

Merkenrecht vertenwoordigt waarde​

Als je je merk hebt vastgelegd verhoogt dat de waarde van de onderneming. Het recht op een merk valt onder de immateriële vaste activa en kan als zodanig in de jaarbalans worden opgenomen.

Onderscheidend vermogen van de merkaanvraag​

Bij het aanvragen van een merk dient in eerste instantie te worden bezien of het merk als merk kan fungeren. Het merk moet de waren en diensten van de ene onderneming onderscheiden van een andere onderneming. Kort gezegd niet het merk dus onderscheidend zijn en onderscheidend vermogen hebben.

Daarnaast moet voor dat het merk wordt aangevraagd worden onderzocht of er niets reeds bestaande gelijke of gelijkende merken zijn ingeschreven in de registers. De houders van deze oudere gelijke of gelijkende merken kunnen bezwaar indienen tegen de nieuwe aanvraag. Als oppositie tegen uw merkaanvraag wordt ingediend kan dit een kostbare procedure zijn.

Lees hier meer over onderscheidend vermogen van het merk.

Waarom merkbewaking

Als je merknaam of je beeldmerk is vastgelegd heb je als merkhouder het uitsluitend recht om dat merk te gebruiken. Het is een vervelende zaak als iemand anders een merk gelijk of gelijkend aan jou merk zou aanvragen. De autoriteiten die merken inschrijven zijn en lijdelijke organisatie. Zij kijken slechts naar het feit of aan alle formaliteiten zijn voldaan en of het merk als merk kan fungeren. De autoriteiten stellen geen onderzoek in naar eerdere merken. Daardoor is het mogelijk dat een aan jou gelijk of gelijkend merk in de registers wordt ingeschreven. Als dat merk is ingeschreven moet je het na een bepaalde tijd gedogen en kan je niets meer aan de inschrijving doen.

Daarom is het belangrijk je merkinschrijving te bewaken.

Leer hier meer over het waarom van merkbewaking.