Onderscheidend vermogen van de merkaanvraag.

Als uw aanvraag voor een merk bij ons voor 10.00 uur binnenkomt nemen wij voor 12.00 uur die dag contact met u op om de verdere gang van zaken te bespreken. Wat gaan we voor u doen?

Allereerst bekijken we of uw merk onderscheidend vermogen heeft. Als de benaming van het merk niet onderscheidend of beschrijvend is kan het niet als merk fungeren. Een merk moet namelijk geschikt zijn om de waren van de ene onderneming te onderscheiden van een andere onderneming.

Gratis identiek onderzoek merkaanvraag

Indien is vastgesteld dat uw aanvraag als merk kan fungeren wordt u aanvraag identiek onderzocht. Dit identiek onderzoek geeft aan of uw merk al bestaat. Indien een gelijk of gelijkend merk bestaat voor gelijke producten of diensten is het onverstandig uw merk te registreren.

De kosten voor een identiek onderzoek worden bij aanvraag van uw merk via een korting aan u terugbetaald. Uw onderzoek is bij aanvraag van uw merk gratis

Uitgebreid onderzoek merkaanvraag

Indien is vastgesteld dat er geen bezwaarlijke identieke merken zijn aangetroffen is het verstandig een meer uitgebreid onderzoek in te stellen. Bij een identiek onderzoek wordt slechts gekeken naar identieke merken, dus bij een onderzoek naar Alida Maria wordt alleen gekeken naar de coupure ALIDA en MARIA. Bij een uitgebreid onderzoek wordt bijvoorbeeld gekeken naar ADILA, AIRAM ,AALIDA, AKLIDAM, DAMA IDAM, LIMA, MALI, RAMA enz.

Fonetisch onderzoek merkaanvraag

Uit dit onderzoek komen identieke aanvragen en of inschrijvingen naar voren, maar ook identiek klinkende aanvragen of inschrijvingen. In een fonetisch onderzoek moet tevens worden onderzocht of de te onderzoeken term tevens gelijkheid vertoont met andere betekenissen. Zo zal de term LIBERTE voor vrijheid in de Franse taal gelijk kunnen zijn met LIEBERTEE, voor Duits sprekenden die geen koffie wensen.

Onderzoek op gelijkheid

Uit deze onderzoeken komen identieke, identiek klinkende, maar ook gelijkende aanvragen of inschrijvingen naar voren. Uit het onderzoek voorbeeld HERDER komen dan bijvoorbeeld de aanvragen en of inschrijvingen HER, HERD, HERT. HERDE, HERTER enz, naar voren.

Onderzoek of coupures

Dit onderzoek wordt verricht om te zien welke aanvragen en of inschrijvingen beginnen met HE, HER of HERD en of eindigen met de coupure DER ERDER of ER.

Diversen

Naast bovengenoemde onderzoeken zijn tal van andere onderzoeksmethoden beschikbaar, Onderzoeken op naam van een deposant, merkonderzoeken op product en of dienst en bijvoorbeeld onderzoeken naar beeldmerken met bepaalde vastgestelde classificaties. Ook hier is weer bijna het gelijke scala als boven te onderzoeken. Zo kan een identiek onderzoek worden verricht naar alle beeldmerken die een boom in het beeldmerk hebben, maar ook een onderzoek waaruit alle aanvragen en inschrijvingen naar voren komen met bijvoorbeeld een boom en tekst. De mogelijkheden zijn legio.

Merkenbureau-Den-Herder-werkwijze

Onderzoek Handelsnamen

Een bestaande handelsnaam kan een barrière vormen voor een nieuw in te schrijven merk. Een onderzoek onder de Kamers van Koophandel om deze barrière te slechten is dan ook aan te bevelen. Het onderzoek kan geen compleet beeld opleveren. Niet iedereen is verplicht zich in te schijven bij de Kamer van Koophandel, zodat bijvoorbeeld de vrije beroepen niet uit het onderzoek naar voren komen. Daarnaast is een grote hoeveelheid handelsnamen die niet zijn ingeschreven, maar wel geldigheid hebben in Nederland. Een handelsnaam ontstaat door het gebruik en niet door inschrijving bij de Kamers van Koophandel. Een buitenlandse vennootschap die haar naam hier als handelsnaam gebruikt heeft dus recht op die handelsnaam en kan een probleem vormen voor de merkregistratie. De buitenlandse handelsnamen die in Nederland worden gebruikt komen veelal niet uit deze onderzoeken naar voren.

Geen bezwaren

Als geen bezwaren worden aangetroffen in de onderzoeken gaan we samen met u de exacte classificatie van uw merkaanvraag opmaken. Als deze classificatie door u akkoord is bevonden wordt uw merk ingediend.
Zoals elders op deze internetpagina wordt aangegeven, wordt uw aanvraag  gegarandeerd geregistreerd als merk. Zie voor de voorwaarden merk aanvragen met registratiegarantie.

Aanvraag van een merk afgerond in één dag

Afhankelijk van het te beschermen gebied kan uw merkaanvraag in één dag worden afgerond.

Merkaanvragen in de Benelux, Europa en internationale registraties of uitbreidingen kunnen op verzoek op de dag van aanvraag worden afgerond. Uw merkaanvraag in één dag geregeld.

Nadat uw merk is ingediend wordt de aanvraag in behandeling genomen door de Benelux merkenautoriteiten. Deze autoriteiten bezien of het merk onderscheidend vermogen heeft en als merk kan fungeren. Nadat het merk op formele en absolute gronden in orde is bevonden wordt het merk gepubliceerd.

Na publicatie hebben belanghebbende derden de mogelijkheid oppositie in te stellen indien zij van mening zijn oudere rechten te hebben.

Indien geen oppositie wordt ingesteld wordt het merk na het aflopen van de oppositie termijn ingeschreven als merk in de Benelux merkenregisters.

U ontvangt een bewijs van inschrijving, waarmee de inschrijvingsprocedure is afgerond.

Een op maat gesneden oplossing nodig?