Als uw merk door de merkenautoriteit op absolute en formele gronde in orde is bevonden wordt uw merk ingescheven in de merkenregisters.

Welke merkenregisters zijn er?

Deze merkenregisters worden in diverse landen gevoerd. Zo is er een register voor Beneluxmerken, maar ook voor nationale en internationale merken en ook voor merken in de Eruopese Unie is een merkenregister.

Wat is een merk?
Trademark- Merkenbureau Den Herder

Kenbaarheid naar derden

De inschijving van uw merk in een van deze register maakt u merk geldig en kenbaar naar derden.  Omdat uw merk is ingeschreven in deze registers heeft u het alleenrecht dat merk te gebruiken en het gebruik door een ander te verbieden.

Het merkenregister kent voordelen en nadelen.

Omdat alle merken wereldwijd in diverse openbaar te raadplegen registers worden ingeschreven ontstaat een beeld van welke merken zijn geregistreerd. Bij het aanvragen van een nieuw merk kan in die registers worden nagegaan of al een geljjk of gelijkend merk is ingeschreven. Hierdoor kunnen veel juridische problemen worden voorkomen. Juiste weergave in de registers

Juiste weergave in de registers

Het registreren moet natuurlijk wel up to date blijven. Zo worden alle nieuwe merken ingeschreven en worden alle merken die na een periode van tien jaar door de eigenaar niet worden vernieuwd uit de registers verwijderd. Zo ontstaat een beeld van alle merken die bescherming genieten via hun inschrijving.

Lopende aanvragen gepubliceerd in merkenregisters

In de merkenregisters worden ook de lopende aanvragen weergegeven. Zo kan worden onderzocht of een nieuwe in te dienen aanvraag conficterend is met een nog niet ingeschreven maar wel aangevraagde merkaanvraag. Elke aanvraag wordt in de registers gepubliceerd voorzien van datum en tijd van aanvraag. Op deze wijze kunnen merkhouders van aanvragen die eerder zijn ingediend of ingeschreven zien of er gelijke of gelijkend  merken worden aangevraagd. Dit is de basis van merkbewaking die er voor zorgt dat uw merk uniek blijft en dat de merkhouder het alleenrecht op zijn merk behoudt.

Nadelen aan merkenregisters

Aan de merkeregisters kleven ook nadelen. Slechtwillende personen kunnen uit deze registers gegevens halen om merkhouders aan te schrijven. Het is een veel voorkomend probleem dat als door een gemachigde een merk voor een client is aagevraagd de oplichter sneller is dan de factuur van de gemachtigde.

Spookfacturen

Via een als een factuur vermomde aanbieding sturen deze lieden een rekening naar niet vermoedende klanten. De spook-factuur ziet er proffesioneel uit en is veelal voorzien een logo dat lijkt ophet loge van de officiële  instanties. Onder geven wij  voorbeelden van dergelijke nepacturen. Let op. Niet betalen. Neem bij het ontvangen vandeze nepfacturen altijd contact met ons op.