Overeenkomst betreffende de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie: Gevolgen voor internationale aanvragen en registraties in het kader van het systeem van Madrid

  1. De Overeenkomst betreffende de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (hierna “de terugtrekkingsovereenkomst” genoemd) voorziet in een overgangsperiode die begint op 1 februari 2020, de datum waarop het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie zal verlaten, en eindigt op 31 december 2020.
  2. Het Internationaal Bureau van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO) wenst de gebruikers ervan in kennis te stellen dat internationale inschrijvingen in het kader van het stelsel van Madrid voor de internationale inschrijving van merken (de overeenkomst van Madrid) waarbij de Europese Unie wordt aangewezen, met inbegrip van de benamingen die tijdens de bovengenoemde overgangsperiode zijn gedaan, gedurende deze periode in het Verenigd Koninkrijk van kracht zullen blijven. Voorts kunnen onderdanen van het Verenigd Koninkrijk en degenen die hun woonplaats of een daadwerkelijke industriële of commerciële vestiging in het Verenigd Koninkrijk hebben en op naam waarvan een aanvraag of inschrijving bij het Bureau van de Europese Unie staat, gedurende de overgangsperiode internationale aanvragen bij dit Bureau, als Bureau van oorsprong, blijven indienen.

3.. Tenslotte zal het Verenigd Koninkrijk in het kader van de Intrekkingsovereenkomst maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat houders van internationale inschrijvingen in het kader van het stelsel van Madrid die vóór het einde van de overgangsperiode bescherming voor hun merken in de Europese Unie hebben verkregen, ook na afloop van deze periode in het Verenigd Koninkrijk bescherming voor deze merken blijven genieten.  Het Internationaal Bureau van de WIPO zal meer informatie over bovengenoemde maatregelen verstrekken zodra meer details beschikbaar zijn.

Voor vragen inzake bovenstaande materie en of andere zaken de Intellectuele Eigendom betreffende eigendom gaat u naar de pagina contact.

30 januari 2020

Bron WIPO/30012020

Een op maat gesneden oplossing nodig?