Er zijn veel mogelijkheden om intellectuele eigendom te laten vastleggen en uw idee te beschermen. Zoals elders besproken biedt het merkenrecht, het auteursrecht, het modelrecht, het databankenrecht, het kwekersrecht, octrooirecht, handelsnaamrecht en andere rechtsgebieden de mogelijkheid tot deze vastlegging. Maar om voor bescherming in deze rechtsgebieden in aanmerking te komen en daardoor te kunnen optreden tegen inbreuk, is een concrete naam, model, werk of uitvinding nodig. De abstracte tegenhanger van al deze uitingen is het idee dat tot deze concrete uitingen heeft geleid.

Juist dat idee is de basis voor het latere werk, de latere handels- of merknaam of bijvoorbeeld de uitgewerkte uitvinding.

De aard van intellectueel eigendom en de kenbaarheid van die eigendom naar derden vereist dat er een concrete uiting is. Het idee is niet te beschermen als intellectueel eigendom. Er bestaat geen geschreven ideerecht.

Een idee is de basis van elke vinding, elk werk of elk merk, maar niet of moeilijk bewijsbaar naar derden. Gedachtegoed is uit de aard der zaak moeilijk bewijsbaar.

In onderhandelingen waar met investeerders wordt gesproken over de vormgeving en verwezenlijking van ideeën, zal de ideehebber vaak via een omslachtig proces van geheimhouding moeten trachten zijn idee zijn idee te laten blijven, om later niet in een kwestie verwikkeld te raken waarbij de één claimt dat het zijn idee is en de ander dat eveneens doet.

Het is belangrijk aan te kunnen tonen dat het idee ook daadwerkelijk van de ideehebber is. Daarom is het aanbevelenswaardig het idee te laten vastleggen. Dit vastleggen kan plaatsvinden via het i-depot. Het i-depot wordt voorzien van een datum en daarmee kan de ideehebber in en eventuele procedure bewijzen dat hij of zij op een bepaalde datum het idee had en heeft laten vastleggen. Het aangeven dat op deze wijze het idee beschermd is kan in de onderhandeling al veel rust opleveren. De datumbepalendheid van het i-depot en de bekendheid daarvan bij partijen kan veel verwarring op voorhand uitsluiten.

Voor de bescherming van het i-depot bestaat geen wettelijk regime en het i-depot schept geen enkel wettelijk vastgelegd recht, maar wordt over het algemeen wel erkend als bewijsmiddel. U kunt uw idee dan wellicht niet monopoliseren, maar dat hoeft niet in te houden dan een ander uw idee commercieel kan gaan gebruiken. Dit gebruik door die ander kan in bepaalde situaties een onrechtmatige daad opleveren.

Hoe kan ik mijn idee beschermen?

Het is belangrijk aan te kunnen tonen dat het idee ook daadwerkelijk van de ideehebber is. Daarom is het aanbevelenswaardig het idee te laten vastleggen.

De IdeBox

U kunt u idee vastleggen in de IDEBOX.

De procedure is simpel. Via de button “idee vastleggen” wordt u naar een formulier geleid. Op dit formulier vult u al de gevraagde gegevens in en stuurt u uw idee nbaar de IDEBOX. Via de betaalbutton betaalt u voor het bewaren van uw idee aan de IDEBOX. Per omgaande krijgt u een bericht per e-mail waarin wordt bevestigd welk idee u in de ideebox heeft geplaatst. Een kopie van uw idee wordt neergelegd bij de Benelux merkenautoriteiten.

Zo heef u altijd een bewijs dat uw idee ook daadwerkelijk en bewijsbaar uw idee is.