UW MERKNAAM VASTLEGGEN

Een merknaam vastleggen kan soms een lastige juridische puzzel zijn waarbij veel mis kan gaan. Om u op weg te helpen hebben we hieronder de vijf meest voorkomende fouten uiteengezet.

JUISTE WEERGAVE VAN UW MERK

Bij een merknaam vastleggen is het van belang dat u het merk op een juiste wijze weergeeft. Het klinkt misschien als een open deur intrappen, maar het gaat vaak mis omdat mensen het verkeerde merk registreren. Let daarom op dat u de juiste voorstelling van uw merk registreert, denk daarbij aan de juiste spelling en de juiste weergave van uw logo. Het achteraf aanpassen van (de weergave van) uw merkregistratie is namelijk niet meer mogelijk.

UW MERK BESTAAT AL

Soms kan het zo zijn dat uw merk al bestaat en reeds rechtmatig door een ander wordt gevoerd. In dat geval heeft die ander en niet u de intellectuele eigendomsrechten op dat merk. Voer daarom altijd onze gratis merkencheck uit voordat u uw merk laat registreren. U kan ook uitgebreider laten onderzoeken, zodat u de kans op een oppositie van een andere partij (met een soortgelijke naam) verminderd. Een merknaam vastleggen zonder de uiteindelijke rechten te verkrijgen of in dure procedures terecht komen zou zonde van het geld zijn!

GEEN BESCHRIJVENDE MERKEN

Een merknaam moet onderscheidend vermogen bezitten en mag daarom niet beschrijvend van aard zijn. U kan immers niet de merknaam ‘fiets’ voor fietsen registreren, of ‘de verfwinkel’ voor een verfwinkel. De merkautoriteiten zullen dergelijke beschrijvende namen niet goedkeuren, met als gevolg dat u wel betaald heeft voor een merkregistratie maar die niet krijgt. Let daarom op of uw naam niet beschrijvend is en laat u door ons adviseren

Wist u dat wij een registratie garantie bieden? Als wij uw merknaam onderscheidend genoeg achten maar die wordt alsnog niet goedgekeurd door de autoriteiten, dan zijn de kosten van registratie voor ons.

DE WAREN- EN DIENSTENCLASSIFICATIE

Een veel voorkomende fout is het niet juist opstellen van een waren- en dienstenclassificatie. Het is van groot belang dat u vooraf goed aangeeft wat u als onderneming aanbiedt en waar u merkbescherming voor wilt aanvragen. U krijgt namelijk alleen bescherming voor zover dat is opgenomen in de waren- en dienstenclassificatie. Het is van cruciaal belang dat die omschrijving uw werkzaamheden zo volledig mogelijk dekt om een optimale bescherming te genieten.

HET BESCHERMINGSGEBIED

Een merknaam vastleggen gebeurt in voor een afgebakend gebied, aangezien merkrechten in beginsel territoriaal zijn. Dat wil zeggen dat u alleen merkbescherming geniet voor de gebieden waar u uw merk heeft laten registreren. Het is van belang vooraf goed te kijken in welke landen u economisch actief bent, of binnenkort zal zijn, en in al die landen merkbescherming aan te vragen. Wil u het beschermingsgebied achteraf uitbreiden? Dat kan op basis van uw oudere merkrechten door die territoriaal uit te breiden naar de gewenste landen. Dit hoeft niet altijd voor ieder land afzonderlijk, zo kan er bijvoorbeeld ook een Europese registratie worden verricht voor een bescherming in de gehele Europese Unie.

DE JUISTE RECHTHEBBENDE

Tot slot is het van belang om de juiste juridische entiteit aan te wijzen als houder van de merkrechten. De merknaam vastleggen met een onjuiste eigenaar heeft tot gevolg dat die incorrecte juridische entiteit de merkrechten verkrijgt en niet u. In het geval van een juridische procedure zal de rechter moeten oordelen dat u geen rechten toekomen betreffende het merk, en is uw merkregistratie voor niet geweest.

TOT SLOT

Wij hopen u met deze korte blog behoed te hebben voor enkele veel voorkomende fouten bij merkregistraties. Wilt u een merknaam vastleggen en heeft u daarover vragen? Neem contact met ons op en wij helpen u graag op weg!

Een op maat gesneden oplossing nodig?