UW MERKREGISTRATIE AANPASSEN

U heeft een merk, maar het uiterlijk is veranderd, het merk is van eigenaar overgegaan, of u heeft een fout gemaakt bij het registreren. Voor de juiste bescherming van uw merk is het belangrijk dat het op een juiste manier is weergegeven in de merkregisters. Hoe moet u de merkregistratie aanpassen zodat uw merk een optimale bescherming geniet? In deze blog gaan kort we in op wat u wel en niet kan laten aanpassen in uw merkregistratie en waarvoor u eventueel een nieuwe registratie nodig heeft om optimaal beschermd te blijven.

AANPASSEN VAN DE MERKNAAM

Bedrijven en ondernemingen groeien door de jaren heen, en soms is het noodzakelijk om een nieuwe naam aan te nemen. Het zou praktisch zijn als u de verworven merkrechten die bij de oudere naam horen mee zou kunnen nemen naar de nieuwe naam. Helaas is dit niet mogelijk. Als u verder gaat onder een nieuwe naam, dan zal u die nieuwe naam ook als merk moeten registreren om merkrechten te verkrijgen voor die naam. Het aanpassen van de registratie is dan ook helaas niet mogelijk. Ook kleine veranderingen zoals het verkeerd spellen tijdens het registreren zijn niet terug te draaien. Het is van groot belang dat u vooraf goed voor ogen heeft wat u wil registreren en hoe u de merknaam wenst te gebruiken, zodat er bij de registratie geen fouten optreden.

AANPASSEN VAN HET UITERLIJK

Het komt vaak voor dat merken in de loop der tijd veranderen en een moderner uiterlijk krijgen. Het logo krijgt een frissere kleur, de letters krijgen een andere opmaak, of het teken krijgt een andere stijl. Uw merk is vernieuwd voor cliënten en de buitenwereld, maar helaas niet voor de merkautoriteiten. Zoals hierboven al beschreven krijgt u alleen merkrechten voor het merk zoals dat oorspronkelijk is ingediend. De merkregistratie aanpassen in een andere kleur, nieuw uiterlijk of andere naam is dan ook helaas niet mogelijk. U zal het vernieuwde teken opnieuw moeten registreren.

AANPASSEN VAN DE MERKHOUDER

Een andere vaak voorkomende reden voor het aanpassen van de merkregistratie is het overgaan van de merkrechten. Stel de merkrechten worden verkocht of ondergebracht in een andere firma, dan zal die verandering van eigenaar doorgegeven moeten worden aan de autoriteiten. De merkregistratie aanpassen is voor deze gevallen mogelijk.

Let op: de merkregistratie aanpassen is ook noodzakelijk als de bedrijfsvorm van uw onderneming verandert, bijvoorbeeld van een VOF naar een BV, of als uw onderneming verandert van vestigingslocatie.

AANPASSEN VAN DE WAREN EN DIENSTEN

U bent na jaren van ondernemen ook in andere sectoren actief geworden en meer diensten of producten gaan leveren dan ten tijde van de registratie, kan u de waren- en dienstenclassificatie van de merkinschrijving achteraf uitbreiden? Het antwoord is helaas ontkennend. De merkrechten zijn alleen verleend voor de specifieke opgegeven waren en diensten die zijn opgegeven bij de originele registratie en een aanpassing van die registratie is niet mogelijk.

AANPASSEN VAN HET BESCHERMINGSGEBIED

Uw merk is altijd geregistreerd voor een bepaald en afgebakend gebied. Als u in een groter gebied bescherming nodig heeft, dan is merkregistratie aanpassen geen optie. Wel kan u er voor kiezen de merkinschrijving territoriaal uit te breiden en via deze weg een grotere beschermingsomvang van uw merk creëren. Dit is niet een aanpassing van de originele inschrijving, maar een nieuwe inschrijving in de andere landen waar uw merkbescherming zoekt.

CONCLUSIE

Een merkregistratie aanpassen is in sommige gevallen mogelijk, maar voor het veranderen van de naam of het uiterlijk van het logo is een nieuwe merkinschrijving nodig. Zorg er daarom altijd voor dat u goed voor ogen heeft waar u bescherming voor wil aanvragen en hoe uw merkaanvraag toekomstbestendig maakt. Zo houdt u uw merkrechten sterk en is er een optimale bescherming van uw merkrechten. Wij van Merkenbureau Den Herder staan u graag bij in het bepalen van de juiste merkenstrategie en helpen u de aanpassingen aan uw merkregistratie door te voeren.

Een op maat gesneden oplossing nodig?