FACEBOOK MOET HAAR MERK BESCHERMEN

De eigenaar van Facebook, Meta Platforms Inc is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor onrechtmatig merkgebruik. MetaX, een bedrijf gespecialiseerd in Virtual Reality, heeft een rechtszaak tegen Meta aangespannen met als stelling dat het moederbedrijf van Facebook de naam META onrechtmatig gebruikt.[1]

Een merk verkrijgen en een merk beschermen is, zoals de hierboven beschreven situatie al laat zien, soms een lastige aangelegenheid. Des te meer reden om eens kort in te gaan op het belang van merkbewaking en merkonderzoeken. Het is immers voor iedereen die een bedrijf voert nadelig om in prijzige en langdurige juridische procedures verwikkeld te raken, terwijl de kans daarop grotendeels kan worden vermeden.

MERKONDERZOEK

Voordat u een merk laat registreren is het aan te raden om een merkonderzoek te laten uitvoeren. Indien u een merknaam registreert die reeds door een ander rechtmatig is geregistreerd, dan zal die partij haar merk beschermen en net als in bovengenoemde zaak tussen Meta Platforms Inc en MetaX uw inschrijving aanvechten of u voor de rechter dagen. Een gedegen onderzoek verkleint de kansen op onverwachte juridische aanvallen van concurrenten aanzienlijk.

Aan alle aspecten van het ondernemerschap zitten risico’s verbonden en zo is het ook met een merkonderzoek. Het compleet uitbannen van risico’s is helaas niet mogelijk, wel is het mogelijk de risico’s zo klein mogelijk te maken, zodat de kans op een juridische procedure wordt verkleind en er vooraf een betere inschatting van de risico’s kan worden gemaakt.

MERKBEWAKING

Zodra u merkrechten heeft op het logo of de naam van uw onderneming is het van belang die rechten te beschermen tegen onrechtmatig gebruik van concurrenten die mee willen varen op uw succes. Uw merk beschermen kan op verschillende manieren, waaronder het laten uitvoeren van een merkbewaking.

Merkbewaking is een dienst die u bij Den Herder Intellectueel Eigendom kan afnemen. Wij gaan dan door alle bestanden van nieuwe merkinschrijvingen en vergelijken die met uw registratie. Op die manier weet u direct of een ander uw merk (kwaadwillend) probeert te registreren. Door het vroegtijdig opsporen van onrechtmatige registraties kan veelal een prijzig en langdurig juridisch proces bij de civiele rechter worden voorkomen. Meer dan eens zien wij dat in een vroeg stadium de wederpartij nog bereid is tot onderhandelen of kan een (vele malen goedkopere) procedure bij de merkautoriteiten uitkomst bieden. Zoals wij op kantoor vaak zeggen, voorkomen is beter dan genezen!

CONCLUSIE

Uw merk beschermen is van groot belang voor het behoud van uw merkrechten en uw positie op de markt. Ondernemers worden veelal geconfronteerd met dure juridische procedures die voorkomen hadden kunnen worden. Uw merk beschermen door uw merk te laten bewaken en het uitvoeren van een merkonderzoek zijn belangrijke stappen om onnodige kosten en tijdrovende juridische procedures te voorkomen.

Ook uw merk beschermen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Den Herder Intellectueel Eigendom staat voor u klaar en helpt u bij alle aspecten van het beschermen en registreren van merken.

Een op maat gesneden oplossing nodig?