LASTIGE MERKEN: HET POSITIEMERK

Een merk registreren kan in uitdagend zijn, met name als het door uw gewenste merk afwijkt van de algemene standaard. Toch is een merk (of teken) dat afwijkt van de normaal niet per definitie niet te registreren. Er zijn in het merkenrecht veel afwijkende vormen te vinden die uiteindelijk toch als merk geregistreerd kunnen worden. Wel gaat er voor die niet-standaard vormen van merkregistratie vaak meer aandacht en tijd zitten in de voorbereiding en uitvoering van de merkaanvraag. Zo zal een duidelijk beeld van hoe het merk omschreven dient te worden en welke elementen als merk gedeponeerd kunnen worden noodzakelijk zijn.

In een serie korte blogs gaan wij in op lastige merken, waarvan u misschien niet wist dat die te registreren waren. In deze eerste blog zullen wij ingaan op de positiemerken. Enkele vragen die naar voren komen zullen zijn: wat houdt dit type merk in en hoe kan u dit type merk registreren?

HET POSITIEMERK

Een positiemerk is een merk waarbij de positie van lijnen, kleuren, maar ook tekens van belang zijn. Men kan denken aan het bekende label van de Levi’s broeken op de achterzak, de kleuren blauw en geel op de treinen van de NS, en de kleuren blauw en wit op de trams van het GVB.

Zoals in een eerder besproken blog kon ook Dr Martens de gele stiksels rond de rand van haar schoenen als merk registreren. Kortom, bekende voorbeelden genoeg, maar hoe moet bepaald worden of een positie als merk kan fungeren?

POSITIE MERK REGISTREREN

De positie van lijnen en kleuren als merk registreren kan een uitdagende bezigheid zijn. Gezien de grote grijze gebieden die inherent zijn aan dit specifieke type merk is het van belang goed voor ogen te hebben welke maatstaven er gebruikt moeten worden bij het bepalen of de voorstelling te registeren valt.

UITSPRAAK VAN HET HOF

De positie van een merk registreren is uitgebreid aan de order gekomen in een recente uitspraak (Aktiebolaget Östgötatrafiken/PRV) van het Hof van Justitie van de Europese Unie.[1]

In deze uitspraak wilde een Zweeds vervoersbedrijf de belijning op diverse voertuigen die ze voor hun diensten gebruikten als merk registreren. De Zweedse merkautoriteiten waren niet zeker over hoe (en of) deze voorstelling als merk geregistreerd diende te worden en welke maatstaven er gebruikt diende te worden.

De vraag aan het Hof was of er nagegaan diende te worden of de tekens (lees: de merkaanvraag) op significante wijze afwijken van wat in de betrokken sector gangbaar is.[2]

Het Hof beantwoorde deze vraag ontkennend en was van mening dat de afwijking van wat gangbaar is in de betrokken sector niet van toepassing is op de situatie van positiemerken. Wel van belang is hoe het relevante publiek het teken (dus de positie van de lijnen en kleuren op de goederen) ervaart en onthoudt.

Een merk registreren als positiemerk is mogelijk als de positie van dat merk op de waren waar het op is aangebracht kunnen laten zien waar die waren vandaan komen. In het geval van het Zweedse vervoersbedrijf wordt de toets als volgt: kunnen reizigers aan de lijnen en kleuren zien dat de bussen van dit specifieke vervoersbedrijf zijn? Zo ja, dan kan naar alle waarschijnlijkheid de Zweedse vervoerder de positie van de belijning en kleuren op de bussen als merk registreren.

CONCLUSIE

Kortom, de positie van een merk registreren is mogelijk als de positie van de kleuren en lijnen aan het relevantie publiek duidelijk maken wat de oorsprong is van de goederen.

Indien u vragen heeft over positiemerken, wij van merkenbureau Den Herder staan u graag te woord.

BRONNEN

[1] HvJ EU 8 oktober 2020, C-456/19.

[2] Berichten Industriële eigendom, 2021/4, pagina 204.

Een op maat gesneden oplossing nodig?