De merkenregisters zijn openbare registers. Om een rechtens correct bestel van merkenrecht te kunnen garanderen moet iedereen deze registers kunnen raadplegen. Dat geeft, zoals gezegd, veel voordelen voor de rechtszekerheid, maar er kleven ook grote nadelen aan. Diverse partijen proberen door aanschrijving van personen die een merk hebben aangevraagd deze personen te verleiden tot betaling van een factuur. Omdat deze partijen door de openbaarheid van de registers op de hoogte zijn van alle gegevens van de deposant en het gedeponeerde merk lijkt het of deze factuur van een officiële instantie komt. Niets is minder waar. Aan de onderzijde van de factuur wordt, naast veel onzin, vermeld dat dit geen factuur is, maar een aanbieding is die bedoeld is om de merkaanvraag op te nemen in een register. Dat de kosten van een dergelijke opname vele malen hoger zijn dan de werkelijke kosten van het depot is in de brief niet terug te vinden. Bovendien is het zeer twijfelachtig of de registers waar men zich op beroept werkelijk bestaan. Kortom wees op uw hoede als u een dergelijk schrijven ontvangt. Deze dubieuze gang van zaken sleept zich nu ongeveer 20 jaar voort en elke keer als een dubieuze partij van de markt wordt verwijderd staat deze of een andere partij onder een andere naam weer op. Pas op voor deze misleidende facturen. Een voorbeeld van een dergelijke misleidende factuur treft u hieronder aan. Het betreft een factuur aan Merkenbureau Den Herder inzake het deponeren van het beeldmerk voor de Spaanse afdeling van dit bureau.

Een op maat gesneden oplossing nodig?

Lees verder