Een zich lang voortslepende kwestie is nu dan toch tot een einde gekomen.

Ongeveer 4 jaar geleden stapte Hewlett-Packard naar de rechter. 123 inkt zou ten onrechte gebruik maken van een vinding van HP door een gepatenteerde vinding van HP te imiteren. Het ging hier om een bij een inktpatroon van 123 inkt gebruikte chip.

Een lange rechtsgang volgde. Diverse rechters oordeelden dat de chip niet echt nieuw en of innovatief was en niet voor bescherming in aanmerking kwam. HP ging tegen deze uitspraak in hoger beroep, maar werd ook daar in het ongelijk gesteld.

HP stapte vervolgens naar De Hoge Raad, die het eerdere arrest van het Hof in Den Haag bekrachtigde. Voor zover het er nu uitziet kan 123 inkt haar inktpatronen gewoon blijven verkopen. De Hoge Raad veroordeelde HP tot betaling van de kosten van beide partijen in deze procedure begroot op € 66.957,00.

Voor de volledige uitspraak: rechtspraak.nl, HR:2019:650 Hoge Raad, 19-04-2019, 17/04122.

Een op maat gesneden oplossing nodig?

Lees verder