Op 1 januari 2021 heeft het Verenigd Koninkrijk definitief de Europese Unie verlaten.

Er waren niet veel veranderingen in de betrekkingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk gedurende de overgangsperiode die afliep op 31 december 2020.

Gedurende deze overgangsperiode bleef de EU wetgeving voor het Europese merk en het Europese model onveranderd.

De definitieve uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie heeft gezorgd voor een aantal veranderingen op het gebied van de intellectuele eigendom.

Europese merkaanvragen die werden ingediend en ingeschreven vóór 31 december 2020 hadden ook het Koninkrijk als beschermingsgebied. Aanvragen voor een Uniemerk die na 1 januari 2021 worden verricht hebben niet langer het Verenigd Koninkrijk als beschermd gebied.

Als een merk beschermd dient te worden in het Verenigd Koninkrijk dient daarvoor een nationale inschrijving te worden ingediend of dient de inschrijving te worden verricht via een internationale uitbreiding van het merk naar het Verenigd Koninkrijk.

Alle eerder ingediende Uniemerken die tot en met 31 december 2020 werden ingediend en ingeschreven blijven geldig en worden door de Engelse merkenautoriteiten omgezet in een nationale merkregistratie in het Verenigd Koninkrijk met de datum van indiening van het Uniemerk.

Als uw Uniemerk nog niet was ingeschreven op 31 december 2020 heeft uw merk dus niet automatisch bescherming in het Verenigd Koninkrijk. Wel kunt u met deze aanvraag binnen een periode van negen maanden na de overgangsperiode omzetten in een vergelijkbare nationale merkaanvraag voor het Verenigd Koninkrijk.

De bewaking van uw merkaanvraag of merkinschrijving in het Verenigd Koninkrijk blijft op normale wijze doorgaan.

Voor alle verdere vragen met betrekking tot de intellectuele eigendom inzake het uittreden van het Verenigd Koninkrijk verzoeken wij u vriendelijk met ons contact op te nemen.

Een op maat gesneden oplossing nodig?