In de Volkskrant van 12 april 2021 was te lezen hoe de rijkste man ter wereld, Jeff Bezos, zijn imperium Amazon heeft opgebouwd. Niet alleen de uitbuiting van werknemers en beïnvloeding van publieke opinie behoren volgens het artikel tot de dagelijkse kost, ook het namaken van producten en het gebruiken van dezelfde productnamen.

Wat is er gebeurd?

Auteur Laurens Verhagen haalt de situatie van camera-accessoires maker Peak Design aan. Peak Design maakt onder meer cameratassen van kwalitatief hoogwaardige materialen en gefabriceerd met oog voor de werknemers en leveranciers. Aan die kwaliteit zit uiteraard een prijs, maar de cameratassen verkochten goed. Toen heeft Amazon toegehapt en de tassen nagemaakt, van mindere materialen, minder oog voor het productieproces en tegen een lagere prijs. Erger nog, Amazon besloot de tas dezelfde productnaam te geven als de tas van Peak Design.

Schade en oneerlijk profiteren

Deze praktijken van Amazon hebben ernstige gevolgen voor bedrijven als Peak Design. Zo is het mogelijk dat mensen het kwalitatief mindere namaakproduct verwarren met het originele product, wat uiteindelijk het imago zal schaden. Of neemt het namaakproduct een deel van de mark van het originele product over, wat de verkoop en winsten kan beïnvloeden. Ook moet er stil worden gestaan bij het oneerlijke van deze hele situatie. Bedrijven zoals Amazon profiteren van het werk, imago en goede ideeën van bedrijven als Peak design. En dat zonder dat ze investeringen hebben moeten maken of risico’s moesten nemen.

De oplossing

U vraagt zich uiteraard af of hier iets tegen te doen is. Het antwoord is ja. Helemaal voorkomen van deze situaties is niet altijd mogelijk, maar het is wel van belang om uw positie, als potentiële Peak Design, zo sterk mogelijk te maken. Een modelregistratie en een merkregistratie bieden uitkomst.

Modelrecht

Een van de oplossingen om uw positie te versterken kan bestaan uit het vastleggen van uw product als model. Als u een product op de markt brengt, dan kan de specifieke vormgeving van dat product worden beschermd door middel van het deponeren van het model. Een schematische tekening van het product, vanuit verschillende hoeken gezien, moet dan bij de instanties worden ingediend. In het geval een ander exact uw product zal namaken, kan u op grond van dat model die partij aanspreken, verdere productie en verkoop verbieden, en in sommige gevallen ook een schadevergoeding eisen.

Merknaam vastleggen

Een andere oplossing kan bestaan uit een merkregistratie van niet alleen uw handelsnaam, maar ook van de specifieke producten die u op de markt brengt. De merknaam registreren heeft tot gevolg dat andere partijen geen soortgelijke producten onder die naam op de markt kunnen brengen. Op die manier zorgt u er voor dat er niet oneerlijk met de populariteit van uw product kan worden meegeprofiteerd. De consument zoekt uw specifieke product, en vindt alleen het echte product, en niet de namaakproducten die toevallig dezelfde naam hebben.

Tot slot

Het totaal voorkomen dat andere bedrijven profiteren van uw werk, producten en imago is niet geheel te voorkomen. Wel kan het die bedrijven zo lastig mogelijk gemaakt worden, zodat ze liever een ander product dat minder beschermd is zullen namaken in plaats van het uwe. Immers, ook voor grote bedrijven geldt dat dure rechtszaken liever voorkomen worden.

Bron: Verhagen, L. (12 april, 2021). Wil je wel de nieuwe Jeff Bezos zijn? De methode-Amazon ontmaskerd. Geraadpleegd via: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/wil-je-wel-de-nieuwe-jeff-bezos-zijn-de-methode-amazon-ontmaskerd~bdbea6f8/.

Een op maat gesneden oplossing nodig?