Verschil tussen een merk en een domeinnaam?

Een merk en een domeinnaam zijn niet hetzelfde. Toch krijgen we vaak de vraag waar ze dan precies in verschillen. In deze korte blog komen de grootste verschillen en overeenkomsten aan bod.

Domeinnaam als internetadres

Om te beginnen de domeinnaam. Een domeinnaam is in wezen niet veel meer dan een elektronisch adres. Dat elektronische adres kan u (vaak al voor enkele euro’s) laten registreren. U wordt dan ‘eigenaar’ van dat adres en kan uw website laten doorlinken naar dat adres. Als iemand op het internet dat adres intypt, dan komen ze op uw site terecht.

Merkrecht geeft monopoliepositie

Dan het merk. Een merk is geen elektronisch adres, maar een teken dat de waren en diensten van de ene onderneming kan onderscheiden van de waren of diensten van een andere onderneming. In simpel Nederlands, vaak is een naam of logo van een onderneming een dergelijk teken. Het logo of naam kunnen worden ingeschreven bij de nationale of internationale autoriteiten. U kan (bij goedkeuring door de autoriteiten) dan een merkrecht verkrijgen. Dit houdt in dat u anderen kan verbieden die naam nog te gebruiken, zowel digitaal als niet digitaal. U heeft een alleenrecht op het gebruik van die naam of logo verkregen. Sterker nog, in sommige gevallen kan u ook namen of logo’s die op uw merk lijken verbieden.

Het verschil tussen een merk en een domeinnaam

Wat is dan het verschil tussen een merk en een domeinnaam? Bij een merk verkrijgt u een alleenrecht en kan u iedereen verbieden dat merk nog te gebruiken, terwijl u bij een domeinnaam alleen een elektronisch adres hebt gereserveerd. Ook kan u bij een domeinnaam geen soortgelijke namen tegengaan of (enkele gevallen daar gelaten) mensen verbieden die naam in de offline wereld te gebruiken.

Een op maat gesneden oplossing nodig?