Een merk is geschikt om de waren van de ene onderneming te onderscheiden van een andere onderneming. U kan dit lezen op diverse pagina´s van deze internetpagina en als conclusie van de wettelijke bepalingen. Een merk dient om als merk te kunnen fungeren onderscheidend vermogen te hebben. Het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom beoordeelt of uw merk geschikt is als merk. Als dit niet zo is weigert het Bureau op absolute gronden uw aanvraag als merk in te schijven. Zie onder de weigeringsronden.

Het Bureau weigert een merk in te schrijven indien naar zijn oordeel:

a. het teken geen merk kan vormen in de zin van artikel 2.1, lid 1 en 2;

b. het merk elk onderscheidend vermogen mist;

c. het merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;

d. het merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeergebruikelijk zijn geworden;

e. het een merk betreft als bedoeld in artikel 2.4, sub a, b of g.

Gewoon even een opmerking. Kennelijk moeten deze wettelijke teksten niet te letterlijk worden opgevat. Onlangs heeft het bureau de aanvraag van het beeldmerk op absolute gronden in orde bevonden De aanvraag kan als merk fungeren volgens de autoriteiten. Wellicht zie ik dit verkeerd, maar naar mijn mening heeft deze aanvraag geen enkel onderscheidend vermogen, vooral nu het merk is aangevraagd voor kaasproducten. Zou KAAS het onderscheidend vermogen van deze aanvraag zijn? Ik denk het niet. Dan misschien de benaming PAKHUIS. Ik zie ook hier niet iets van onderscheidend vermogen. Dan de samenstelling van beide benamingen KAAS en PAKHUIS? Nee, ook deze samenstelling voegt naar mijn mening geen enkel onderscheidend vermogen toe aan de aanvraag. Wellicht is het vlaggetje het onderscheidend vermogen van deze aanvraag. Het onderscheidend vermogen kan naar mijn menig ook niet gevormd worden door de kleur geel. De meeste kaas is geel, dus is de kleur geel niet onderscheidend voor kaas of kaasproducten. En ook het fraai vormgegeven blokje kaas lijkt mij niet onderscheidend voor kaas. Het moet dus wel het vlaggetje zijn.

Dus heeft u een aanvraag voor een niet onderscheidend merk of is de aanvraag van uw merk beschrijvend en daarmee een aanvraag die nooit op absolute gronden zou worden goedgekeurd door de Beneluxmerkenautoriteiten, dan is mijn advies DOE ER EEN VLAGGETJE BIJ.

Een op maat gesneden oplossing nodig?