Extra informatie

Je hebt besloten je idee te deponeren. Dat is op zich al een goed idee.
Jouw idee is na indiening en betaling veilig tegen inbreuk door anderen.
Dat is wel zo makkelijk bij onderhandelingen. Je weet dat jouw idee veilig is opgeslagen bij Den Herder Intellectual Property en dat er een kopie is neergelegd bij de Benelux merken autoriteiten.
Als je idee is ingediend en betaald ontvang je een bevestiging per e-mail.
In die mail staat de naam die je aan je idee hebt gegeven en een nummer.
Bewaar deze mail goed, want door de naam en het nummer is jouw idee traceerbaar.

Er zijn veel mogelijkheden om intellectuele eigendom te laten vastleggen. Zoals elders besproken biedt het merkenrecht, het auteursrecht, het modelrecht, het databankenrecht, het kwekersrecht, octrooirecht, handelsnaamrecht en andere rechtsgebieden de mogelijkheid tot deze vastlegging. Maar om voor bescherming in deze rechtsgebieden in aanmerking te komen en daardoor te kunnen optreden tegen inbreuk, is een concrete naam, model, werk of uitvinding nodig. De abstracte tegenhanger van al deze uitingen is het idee dat tot deze concrete uitingen heeft geleid.

Het idee

Het  idee is de basis voor het latere werk, de latere handels- of merknaam of bijvoorbeeld de uitgewerkte uitvinding.

Idee of concrete uiting

De aard van intellectueel eigendom en de kenbaarheid van die eigendom naar derden vereist dat er een concrete uiting is. Het idee is niet te beschermen als intellectueel eigendom. Er bestaat geen geschreven ideerecht.

Idee vastleggen levert bewijs op

Een idee is de basis van elke vinding, elk werk of elk merk, maar niet of moeilijk bewijsbaar naar derden. Gedachtegoed is uit de aard der zaak moeilijk bewijsbaar.

Geheimhouding van het idee

In onderhandelingen waar met investeerders wordt gesproken over de vormgeving en verwezenlijking van ideeën, zal de ideehebber vaak via een omslachtig proces van geheimhouding moeten trachten zijn idee zijn idee te laten blijven, om later niet in een kwestie verwikkeld te raken waarbij de één claimt dat het zijn idee is en de ander dat eveneens doet.

He bescherm ik mijn idee

Het is belangrijk aan te kunnen tonen dat het idee ook daadwerkelijk van de ideehebber is. Daarom is het aanbevelenswaardig het idee te laten vastleggen.

De IdeBox

U kunt u idee vastleggen in de IDEBOX.

De procedure is simpel. Via de button “idee-uploaden” wordt u naar een formulier geleid. Op dit formulier vult u al de gevraagde gegevens in en stuurt u uw idee nbaar de IDEBOX. Via de betaalbutton betaalt u voor het bewaren van uw idee aan de IDEBOX. Per omgaande krijgt u een bericht per e-mail waarin wordt bevestigd welk idee u in de ideebox heeft geplaatst. Een kopie van uw idee wordt neergelegd bij de Benelux merkenautoriteiten.

Zo heef u altijd een bewijs dat uw idee ook daadwerkelijk en bewijsbaar uw idee is.

Geen wettelijk regime, wel bewijs

Voor de bescherming van uw idee in de IDEBOX bestaat geen wettelijk regime en het vastleggen in de IDEEBOX schept geen enkel wettelijk vastgelegd recht, maar wordt over het algemeen wel erkend als bewijsmiddel. U kunt uw idee dan wellicht niet monopoliseren, maar dat hoeft niet in te houden dan een ander uw idee commercieel kan gaan gebruiken. Dit gebruik door die ander kan in bepaalde situaties een onrechtmatige daad opleveren.

IDEBOX – Idee vastleggen (10 jaar)

375.00