Merkenbureau Den Herder kan persoonsgegevens van u verwerken, omdat u gebruik maakt van onze diensten, en/of omdat u bij het invullen van een contactformulier op onze website deze gegevens aan ons heeft verstrekt.

MERKENBUREAU DEN HERDER KAN DE ONDERSTAANDE PERSOONGEGEVENS VERWERKEN

Uw voornaam of voornamen en achternaam
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres

OPNEMEN TELEFOONGESPREKKEN

Merkenbureau Den Herder kan telefoongesprekken opnemen voor trainingsdoeleinden en kwaliteitsdoeleinden en het kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. De opgenomen telefoongesprekken worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor deze doeleinden. U heeft hierbij op elk moment het recht een verzoek bij ons in te dienen om het opgenomen telefoongesprek te beluisteren, bezwaar te maken of het opgenomen telefoongesprek te laten verwijderen. Indien u dit wenst, kunt u dit verzoek richten via onderstaande contactgegevens. Wij kunnen echter niet voldoen aan ieder verzoek tot het wissen van de opnames. Zo kunnen wij op grond van wettelijke verplichtingen verplicht zijn om de opnames te verwerken, of hebben wij de opnames nodig om rechtsvorderingen te doen gelden of uit te voeren, of ons tegen rechtsvorderingen te verweren.

NOODZAAK VERWERKING VAN UW GEGEVENS

Merkenbureau Den Herder verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt of nodig is in het kader van de met u gesloten overeenkomst, en/of om u per e-mail en/of per post te kunnen benaderen.

Daarnaast kan Merkenbureau Den Herder uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG BEWAART MERKENBUREAU DEN HERDER UW GEGEVENS

Merkenbureau Den Herder bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om een met u gesloten overeenkomst na te komen . Indien geen overeenkomst tot stand komt worden uw gegevens binnen een maand vernietigd.

DELEN VAN UW GEGEVENS MET ANDERE PARTIJEN

Merkenbureau Den Herder verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derde partijen. Hiervan kan worden afgeweken in het kader van het nakomen van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting uw gegevens te verstrekken aan bij wet genoemde partijen.

AANPASSEN, INZIEN EN OF VERWIJDEREN VAN UW GEGEVENS

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar persoonsgegevens@denherder.nu.

Merkenbureau Den Herder zal ten spoedigste, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen, op uw verzoek reageren.

Deze privacy verklaring is gewijzigd op 24 december 2018.