Rechtbank Midden-Nederland, IEF 19358; ECLI:NL:RBMNE:2020:2793  

Auteursrecht. Eiser is professioneel fotograaf, maakt foto’s in opdracht en beheert een beeldbank met foto’s die tegen betaling mogen worden gepubliceerd.

Gedaagde houdt zich bezig met o. a. advisering en bemiddeling op het gebied van bedrijfsvoering en overdracht.

Gedaagde heeft via de beeldbank van eiser een foto van het object geplaatst, terwijl eiser daar geen toestemming voor had gegeven en geen vergoeding voor heeft ontvangen. Eiser heeft meerdere keren gevraagd de foto van de websites te verwijderen. De foto is verwijderd, maar de vergoeding bleef uit. Eiser vordert inbreuk op zijn auteurs- en persoonlijkheidsrechten op de foto en schadevergoeding. De rechtbank wijst de vorderingen toe.

Gedaagde heeft de foto zonder toestemming van eiser op twee websites openbaar gemaakt zonder daarbij de naam van eiser te vermelden. Zij heeft zodoende inbreuk gemaakt op de hiervoor genoemde auteurs- en persoonlijkheidsrechten en dat is onrechtmatig. Daarom kan eiser haar aanspreken voor schadevergoeding. gedaagde zegt dat er sprake was van een misverstand. Haar opdrachtgever had er namelijk op gewezen dat er foto’s van [naam gebouw] op internet stonden en op grond daarvan ging zij er vanuit dat de auteursrechten op die foto’s aan haar opdrachtgever toekwamen. Dit maakt het oordeel niet anders. Ook het onbewust schenden van auteursrechten komt voor rekening en risico van de inbreukmaker. Gedaagde had onderzoek behoren te doen naar de herkomst van de op internet gevonden foto en vervolgens toestemming moeten verkrijgen van de rechthebbende voor het gebruik daarvan. Dit heeft zij nagelaten. De gevorderde verklaring voor recht betreffende het inbreuk makende handelen van gedaagde zal in zoverre worden toegewezen.

De kantonrechter vindt dat eiser voldoende heeft onderbouwd dat hij voor gebruik van een foto uit zijn beeldbank normaal gesproken een basistarief van € 350,00 per jaar, per website hanteert. Gedaagde heeft haar verweer dat dat tarief niet marktconform is, niet onderbouwd. Daarom gaat de kantonrechter daaraan voorbij. Ter zitting is verduidelijkt dat de foto door gedaagde]op twee verschillende websites is gebruikt. Gelet op deze twee inbreuken is het gevorderde bedrag van € 700,00 aan schadevergoeding al toewijsbaar. Dat de foto volgens [gedaagde] maar kort op de websites heeft gestaan, maakt niet dat zij minder verschuldigd is. Eiser verstrekt namelijk alleen licenties voor gebruik gedurende minimaal een jaar. Dat gedaagde via een andere fotograaf voor een lagere prijs foto’s van [naam gebouw] had kunnen verkrijgen, is ook niet relevant. Zij heeft de foto van eiser gebruikt en moet dus daarvoor betalen. Foto afkomstig van Pixabay.

Bron: https://www.ie-forum.nl

Een op maat gesneden oplossing nodig?