Merkenbureau Den Herder

Merkenbureau Den Herder

Merkenbureau Den HerderWelkom op de internetsite van merkenbureau Den Herder. Het merkenrecht is net als elk rechtsgebied steeds aan veranderingen onderhevig. De letter van de wet is een gegeven, maar de interpretatie daarvan is van hoog belang.

Uiteindelijk is het de rechter die bepaalt hoe sterk uw (merk)recht is. Daarmee is het uitermate belangrijk dat u als toekomstige rechthebbende op een merk weet wat het merkenrecht inhoudt. Natuurlijk is het op deze pagina's niet mogelijk alle mogelijkheden en onmogelijkheden van het merkenrecht weer te geven en is het ondoenlijk alle op het gebied van de intellectuele eigendom gedane uitspraken op te nemen en te behandelen.

Wij zullen op deze en volgende pagina's in kort bestek aangeven wat van belang is voor de registratie van Uw merk, welke onderzoeken daaraan vooraf (dienen te) gaan en in welke gebieden uw merk bescherming kan aanvragen.
Via verwijzingen op deze pagina zal steeds een onderwerp dieper worden behandeld en eventueel van belang zijnde jurisprudentie zal worden meegewogen.

Net als in elk rechtsgebied is en blijft het merkenrecht afhankelijk van de interpretatie die gegeven wordt aan dat recht door de eindbeslissers, de rechters die uitspraak doen in procedures, de autoriteiten die al dan niet weigeren een merk in te schijven. Daarnaast is het merkenrecht zo sterk als de portefeuille van de rechthebbende(n).In veel gevallen blijkt dat niet het winnen van een proces het doel was van een procedure, maar de actie vooral gericht was op het lastigvallen van een concurrent.

Hoe minder kans van slagen een eventueel gerechtelijke procedure heeft, hoe minder de kans is dat die procedure ook daadwerkelijk wordt aangespannen, waarmee u belandt bij de kern van alle recht. Als alles goed gaat en overeenkomsten worden nagekomen behoeft het recht niet te worden ingeschakeld. Pas als conflicten dreigen en daardoor kwesties ontstaan, zal het recht zijn loop moeten hebben. Het is dan van hoog belang dat alle stappen die in een procedure vooraf zijn gezet zorgvuldig zijn afgewogen op haalbaarheid en risico. Als in een conflictprocedure blijkt dat verkeerde stappen zijn gezet kan dat zich wreken op de uitslag van die procedure.

Den Herder is gedurende meer dan 25 jaar actief als merkenbureau en verricht registraties in de Benelux, de Europese Unie en internationale registraties. Via eigen medewerkers en of buitenlandse correspondenten zijn wij actief op het gebied van de intellectuele eigendom om datgene te beschermen wat als meest belangrijk actief van uw onderneming beschouwd kan worden, UW MERK.